Towarzystwo Benderowskie

pamiętając o przeszłości, żyjemy w teraźniejszości, planując przyszłość

Strona główna

Witamy na stronach Towarzystwa Benderowskiego. Możesz dowiedzieć się o naszych działaniach, ludziach tworzących stowarzyszenie, naszym statucie, informacjach prasowych o naszych działaniach, a także realizowanym przez nas projekcie „Przestrzeń Wrocławia”.

Towarzystwo nazwą swoją upamiętnić chce honorowego obywatela Wrocławia, wybitnego nadburmistrza Georga Bendera.

Towarzystwo działa szczególnie na polach: transportu publicznego, ekologii, ochrony zabytków, walki ze smogiem i informacji publicznej.

Georg Bender

Towarzystwo Benderowskie
Kiełczowska 70
51-354 Wrocław

KRS 0000460945
REGON 022139620
NIP 8952022556